Schrijfwijzer Compact - 3e druk
Docent > Over het studentvolgsysteem
 

Over het studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem is een eenvoudig hulpmiddel om de vorderingen van uw studenten te zien. Via de overzichten ziet u wie en hoe er gebruik wordt gemaakt van de cursus. 

 

Docentcode

Om te bepalen van welke studenten de resultaten getoond moeten worden koppelen uw studenten uw docentcode aan hun eigen account. De docentcode is een viercijferige code behorend bij een docentaccount. U kunt uw code zien bij uw accountgegevens. Geef uw docentcode aan de studenten die u wilt volgen en vraag hen om die code in te voeren bij hun accountgegevens. 

 

Wat u ziet

U ziet eerst een progressieoverzicht van de studenten die uw docentcode hebben ingevoerd bij hun account. In dit overzicht staat welk percentage van alle oefeningen de student heeft gemaakt. Zo krijgt u een globale indruk van de voortgang door de hele cursus.
 

Met de blauwe knop 'resultaten bekijken' ziet u per toets de resultaten van de groep die geselecteerd is. Het linkje achter de naam van een student laat de individuele resultaten zien.

 

De antwoorden per vraag kunt u bekijken door met de muis over het antwoordvlakje te gaan. Dan verschijnt het antwoord in een klein venster. Zo krijgt u gedetailleerder in beeld hoe uw studenten met de oefeningen omgaan.

 

Overzicht per studiejaar/groep

Als u veel studenten begeleidt dan is het handig om ze per groep te sorteren in het studentvolgsysteem. Hierdoor ziet u alleen de resultaten van die betreffende groep. Dat is overzichtelijker en sneller. Vraag uw studenten om bij hun account een groepscode op te geven.  U hoeft hiervoor niets in te stellen. Wel belangrijk is dat alle studenten de groepscode op precies dezelfde manier invoeren. Het is een korte eenduidige groepscode die u met elkaar afspreekt. 

 

Studenten verwijderen uit overzicht

Als studenten klaar zijn met de cursus, of als u ze niet meer wilt zien in uw overzicht, dan kunt u ze verwijderen met de archiveerfunctie. Daarmee worden ze alleen uit uw overzicht verwijderd. Hun resultaten blijven behouden. U kunt de student altijd weer toevoegen aan uw overzicht.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.